Odling i full gång

Inlägget skrevs av

Nu är Attraktiva Åbys odlingsprojekt, i samarbete med Lilla Katrinebergsskolan, Broslätts förskola och miljösamordnaren i Mölndals Stad, igång.

Syftet med projektet är att förbättra närmiljön och öka de yngre barnens intresse för miljö och odling. Projektet börjar i liten skala med enkla pallkragar med ambitionen att utöka. Långsiktigt ska projektet ingå skolan och förskolans ordinarie verksamhet.

Kul och lärorikt för alla inblandade!