Odlingsprojekt mars-september 2013

Inlägget skrevs av

Bilder från plantering till sommarens vänteperiod till skördefest!


Odlingsprojektet är ett samarbete mellan Attraktiva Åbys, Lilla Katrinebergsskolan, Broslätts förskola och miljösamordnaren i Mölndals Stad. Syftet med projektet är att förbättra närmiljön och öka de yngre barnens intresse för miljö och odling. Långsiktigt ska projektet ingå skolan och förskolans ordinarie verksamhet.