Kvittens/Grundläggande regler

Inlägget skrevs av

Innan man kan börja odla måste en kvittens skrivas under där odlaren förbinder sig att följa grundläggande regler. 30 av er har redan skrivit på och fått sitt nummer. Övriga måste kontakta mig snarast för att jag skall kunna se vilka som fortfarande är intresserade. Jag finns tillgänglig på Broslätts fritidsgård tisdagar mellan 10-12

IMG_0307Kvittens-regler Åby