Enkät

Under 2014 genomfördes likt tidigare år en enkätundersökning i ett utvalt bestånd i Åbyområdet. Syftet med enkätundersökningen var tvåfaldigt. För det första ställs det krav från Kultur och fritidsförvaltningen på att ett mått på trivsel, trygghet och delaktighet tas fram. För det andra så har samhällsarbetet ett behov av att få in synpunkter om området som kan omsättas i konkreta processer som stärker lokalsamhället samt sprida kunskapen om vad vi gör.

Exempel på förslag som redan i år tagits tillvara är genomförandet av projektet ”Bostadsnära odling på Gärdesplan” och val av sträckning för Trygghetsvandringen. Övriga synpunkter som framkom(urval):

*   Fler vuxna som rör sig i området kvällstid.

*   Gemensamma aktiviteter som: Bussresor, Loppis, Promenader, Cykelturer, Kransbindning, Tipspromenader, Löpturer.

*   Plantera fruktträd och bärbuskar.

*   Bättre lekplatser.

*   Natt/Föräldravandringar.

*   Hålla planterad växtlighet låg.

*   Föräldrar bör hålla bättre koll på sina barn.

*   Närvaro av polis. Införandet av kvarterspolis.

*   En samlingslokal.

*   Bättre grundskola i området.

*   Gemensamma regler för tvättstuga och andra delade utrymmen.

*   Fler bänkar och en gemensam grill.

*   Rusta upp skolgårdarna på Katrinebergsskolan.

*   Åbydag med aktiviteter.

*   Rastplats för hundar.

*   Källsortering för annat än tidningspapper.

*   Mera blommor. Inte bara buskar.

*   Dämpa buller från omkringliggande bilvägar.

*   En spårvagnslinje från Mölndal till Åbyfältet.

*   Bättre liv och rörelse kring ”Åby centrum”

*   Vakter som kommer snabbare när man ringer.

*   En 5km lång löpslinga med elljus som man kan gå till.

*   Låta hyresgästerna ta hand om rabatter.